e-edebiyat.tr.gg
e-edebiyat@hotmail.com

Yetiştirme ve Destekleme Kursu Hakkında Sorular

1- Öğretmenler haftada toplam kaç saat ders verebilecekler?
Öğretmenler haftada okulda girdiği dersler dâhil toplam 40 saate kadar ders verebilecektir.
Örnek:
a) Öğretmen okulda haftada 21 saat derse giriyorsa + 19 saat,
b) Öğretmen okulda haftada 30 saat derse giriyorsa + 10 saat kurs verebilecektir.
c) Hafta içi maaş karşılığını doldurmayan öğretmenin kursta devam ettiği derslerden 15 saat düşüldükten sonraki kısmından ücretlendirilecektir.

2- Öğretmenler ve kurs merkezi yöneticileri ücretlerini neye göre alacaklar?
Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 8 inci maddesi kapsamında kurs saatlerine göre gündüz veya gece katsayısı ücretinden ödenecektir
3-Hafta içi fiilen 30 saat derse giren bir lise matematik öğretmeni hafta sonu 12 saat yetiştirme kursunda görev yapabilir mi?
Öğretmenler haftada okulda girdiği dersler dâhil toplam 40 saate kadar ders verebilecektir.

4- 27 saat fiilen derse giren bir öğretmen 4 saat evde eğitime gidiyor? Haftada kaç saat yazılabilir?
Toplam 20 saati hiç birşekilde geçemez.Yani 16 saat normal ücret 4 saat evde eğitim vereceksiniz.

5- Örgün ve yaygın eğitimi destekleme ve yetiştirme kurslarında Kurs müdürü ve sorumlu mdr yrd sı hafta sonu kurstan ücret alabilir mi ve branşında ihtiyaç halinde derse girip ücretini alabilir mi?
Hafta sonu yönetim görevinizin karşılığında alacağınız ek ders saati “Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar”ın “Yetiştirme, okuma -yazma ve uyum kursları” Başlıklı 8. Maddesinin (3).fıkrasında açıklanmaktadır. Kurs Merkezi Müdürü ve Kurs Merkezi Müdür Yardımcısının yönetim görevinin yanında öğretmen olarak da görev alabilmesi ile ilgili yapılan değerlendirme daha önce bu konuda sorulan sorularda açıklanmıştır.Bu tür soruların sıkça sorulması nedeniyle konuyla ilgili olarak daha sağlıklı bilgi vermek adına Bakanlığımıza görüş sorulacak ve sonucu sizlerle paylaşılacaktır.

6- Okulda görevli bir müdür yardımcısı haftasonları veya hafta içi saat 5 den sonra kaç saate kadar kurs açabilir?
MEB Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında görev alan öğretmen ve yöneticilerin ücretleri “Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar”ın 8. Maddesi kapsamında ödenmektedir. İlgili kararın 8. Maddesine göre “… görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere haftada 10 saate kadar,… ek ders görevi verilebilir” MEB Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesinin 7.maddesinin (2).fıkrasında “Örgün eğitim kurumlarında açılan kurslar çalışma günlerinde ders saatleri dışında saat 22:00’ye kadar yapılabilir.İhtiyaç duyulması halinde cumartesi ve pazar günleri ile yarı yıl ve yaz tatillerinde de açılabilir…” hükmü yer almaktadır.Bu durumda yönergeye göre kursların saat 22:00’ye kadar devam edebileceği görülmektedir.Ancak kurs saatlerinizi belirlerken öğrencilerinizin yaş, sınıf vb. etkenlerini öncelik almanız uygun olacaktır Kurs merkezi müdür yardımcısı olma durumunda da ders saati sayısı ile ilgili aynı hükme göre işlem yapılıp yapılmayacağı hususunda Bakanlığımıza görüş sorularak daha net cevap verilecektir.

7- Yetiştirme kurslarında müdür yardımcısı kursta öğretmen olarak ücret alabilir mi?
Müdür ve müdür yardımcılarının yetiştirme kurslarında görev alabileceğine dair MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nün Konya Valiliği’ne hitaben yazdığı 07/11/2014 tarih ve 10.04/5129573 sayılı görüş yazısı bulunmaktadır. İlgili yazıyı gereğince ücret onayınızı alabilir.

8- Müdür yardımcısı okulunda yetiştirme kursu açıldı ve hafta içi yapılmakta ve kursta 4 saat Türkçe dersi açığı var ve okulunda 12 saat derse giriyorsa ben kurstaki o 4 saat Türkçe dersini almak istiyorum alabilir mi?
Alabilir

9-Branşı rehber öğretmen olan biri kurs açabilir mi?
Destekleyici kurslar yönergesine göre haftalık ders çizelgesinde yer alan derslerde kurs açılmaktadır. 80 Sayılı karar'a göre rehber öğretmenin ücret karşılığı girdiği ve haftalık ders çizelgesinde yer alan herhangi bir ders bulunmamaktadır.

10- Müdür yardımcısının yetiştirme kursunda fiili derse girebilir mi?
Müdür ve müdür yardımcılarının yetiştirme kurslarında görev alabileceğine dair MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nün Konya Valiliği’ne hitaben yazdığı 07/11/2014 tarih ve 10.04/5129573 sayılı görüş yazısında “…Kurs yönetiminde görevi olmayan müdür ve müdür yardımcıları öğretmenler gibi değerlendirilir.” açıklaması bulunmaktadır.

11- Branşı Beden Eğitimi .Hafta sonu kurslarında görev alabilir mi?
Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları” açıkladı. Buradaki “Kurslar hangi derslerden açılacak?” sorusuna “Ortaokul/imam hatip ortaokulu ve ortaöğretim kurumları haftalık ders çizelgesinde bulunan derslerden veli ve öğrenci talebine göre açılacaktır.”

12-Yetiştirme kursları ek dersi arttı mı?
Başbakan Ahmet Davutoğlu, Öğretmenler Günü nedeniyle 81 ilden gelen öğretmenlere yaptığı hitapta, “Ocak ayında emekli olacak öğretmenlerimizin durumlarını da göz önüne alarak 15 bin öğretmen kadrosunu açacağız” müjdesiyle birlikte, “hafta sonu tedarik kurslarındaki ek ders ücretlerini de iki misline çıkardık” diyerek talebimizin yerine getirildiğinin müjdesini de vermiştir

Konu ile ilgili bakanlık görüşleri
Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü Görüş Talebi Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi çerçevesinde yürütülen kurslarla ilgili aşağıda madde madde belirtilen hususlarda tereddüt hasıl olmuştur.

1-Kurs Merkezi müdürü ve müdür yardımcılarına kaç saat ek ders ödeneceği;
2-Müzik, Resim, Beden Eğitimi ve Bilgisayar gibi derslerin de Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları kapsamında açılıp açılamayacağı;
3-Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında ücretli öğretmen çalıştırılıp çalıştırılamayacağı.
4-Kurs Merkezi Müdürleri branşlarında kaç saat derse girebilir ve bunun kaç saati ek ders sayılacağı gibi çelişkili durumlar söz konusudur. Bu bağlamda; tereddüte hasıl söz konusu maddeler ile ilgili uygun Bakanlık görüşlerinizin tarafımıza iletilmesi hususunda; BAKANLIK GÖRÜŞ YAZISI İlgi: a)Diyarbakır Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğününn 07/11/2014 tarih ve 91282664/45/5131098 sayılı yazısı. b)Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi. İlgi (b) Yönerge doğrultusunda ilinizde düzenlenen kurslarla ilişkin ilgi (a) yazı incelenmiştir. Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 8/3 maddesinde yer alan “Cumartesi ve pazar günleri, bu madde kapsamında belirtilen eğitim faaliyetlerinde görev yapan okul/kurum yöneticilerinden birine fiilen görev yaptıkları anılan günler için 2 saat ek ders ücreti ödenir.“ hükmüne istinaden mevcut uygulamaya göre hafta sonlarında yapılan kurslar için kurs merkezi müdürü veya görevli müdür yardımcısından birine 2 (iki) saat ek ders ücreti ödenmektedir. Bilindiği üzere, destekleme ve yetiştirme kursları ile öğrencilerin sınavlara hazırlanmaları ve derslerindeki eksikliklerinin tamamlanması amaçlanmıştır. Bu nedenle kursların esas itibariyle bu sınavlara yönelik derslerden açılması hedeflenmiştir. Ancak, gerçek ihtiyacın tespit edilmesi, öğrenci ve velilerden yeteri kadar talebin olması durumunda özel yetenek sınavlarına yönelik olarak diğer derslerden de kurslar açılabilir. Kursların açılması ve kapatılması kararı ise il-ilçe milli eğitim müdürlüklerinin sorumluluğuna bırakılmıştır. Kurslardan beklenen verim ve başarının elde edilebilmesi için bu kurslarda kadrolu öğretmenlerin görevlendirilmelerinin uygun ve daha yararlı olacağı düşünülmektedir. Ancak, zorunlu hallerde ücretli öğretmen görevlendirilebilecektir. Bu konuda da yetki ve sorumluluk, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine bırakılmıştır. Söz konusu Kararnamenin 6/1-a maddesinde ise; “Müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarına haftada 6 saate kadar alanlarında, alanlarında ek ders görevi verilemeyen veya kısmen verilebilenlere, ihtiyaç halinde ve istekleri üzerine alanları dışında da ek ders görevi verilebilir.” hükmüne göre kurs merkezi müdürü ve görevli müdür yardımcısına talep etmeleri halinde haftada 6 (altı) saate kadar ek ders görevi verilebileceği değerlendirilmektedir.(gazetekamu)